Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

  • Snødevej 138, 5953 Tranekær
  • JW: 29650576 Skole: 30561426
  • jewi@langelandkommune.dk
  • 5798007069087

Asylelever på Nordskolen
 

I december 2012 udvidede Langeland kommune asylcenter Holmegård. Det betød at der kom en afdeling mere: Asylcenter/familiecenter i Lohals. Derfor kunne vi den 3. januar 2013 byde 9 nye asylelever velkomne til Nordskolen.

Pr. 1/7 2015 er der 1 international klasse på Nordskolen. Vi har ca. 19 elever i alderen 6-15 år med mange forskellige nationaliteter. Vi har i løbet af skoleåret 14/15, haft 56 forskellige børn i klassen. Til at løse opgaven er der ansat en lærer og 2 pædagoger.

Skoledagen er mandag, tirsdag og torsdag fra 8.00 – 12.30, onsdag fra 8.00-15.00 og fredag, fra 8.00-14.00. Vi giver i asylklassen basisundervisning i dansk som andetsprog (DSA). Undervisningen tilrettelægges så vidt mulig i emner, gerne samfundsrelevante og med et konkret udgangspunkt, der giver eleverne mulighed for at komme til at arbejde med mange forskellige danskfaglige discipliner inden for områderne; lytte, forstå, tale, læse og skrive. Undervisningens grundprincip er en kommunikativ sprogundervisning, dvs. at fokus er på det talte sprog. Derudover undervises der i matematik, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns faglige niveau, idet aldersspredningen i klassen er så stor og børnenes skolegang har været forstyrret i op til nogle år, pga. af krig, flugt osv. Fra sommeren 2015, vil engelsk indgå som egentligt fag, idet det, at kunne tale og forstå engelsk, vil kunne gavne børnene i deres fremtid, uanset om, den ligger her i Danmark, eller andetsteds. Derudover har eleverne timer i Sløjd, Billedkunst, Idræt, Musik og Madkundskab.

 

Asylklub

Mandag, tirsdag og torsdag, har vi asylklub, hvor aktiviteterne minder om det børnene ville opleve i en almindelig dansk SFO. Vi spiller stikbold, rundbold, Ipad og brætspil, bygger lego og perleplader, med det formål at styrke eleverne i at indgå i et inkluderende fællesskaber og tilpasse sig en dansk kulturel social sammenhæng, hvor de kan udvikle sig i samspil med andre børn. Vores store elever har mulighed for at deltage i Juniorklub, sammen med de øvrige danske børn, fra mellemtrinnet. En gang om ugen deltager nogle af vores børn i fodboldtræningen, i den lokale fodboldklub, og vi forsøger, at hjælpe med at åbne op for, at asylbørnene kan deltage i lokalsamfundets aktiviteter.

Vi er opmærksomme på at eleverne fra asylcenteret er i en helt særlig livssituation med forskellige oplevelser fra krig, flugt og med en endnu ukendt fremtid. Derfor har vi, i den periode børnene er hos os, fokus på at give børnene en så meningsfuld og sammenhængende skoledag, som muligt. Det gøres igennem en fast og genkendelig struktur, som gerne skal give børnene tilstrækkelig forudsigelighed til at føle tryghed og overskud til at kunne indgå i positive og udviklende relationer til børn og voksne.


Eleverne kommer til skolen med vidt forskellige kulturelle erfaringer og faglige forudsætninger. Vi lægger derfor stor vægt på, at der skal være plads til alle, og at eleverne lærer at respektere forskellighed.
 

I asylklassen tager vi vores pædagogiske afsæt i en systemisk anerkendende tilgang til børnene, hvor vi tager udgangspunkt i STROF-modellen, som redskab/metode til at strukturere pædagogikken. STROF står for "Struktur"- "Tid til tale"- "Ritualer"- "Organiseret leg"- "Forældresamarbejde". Det er vigtig, at vi som voksne kan rumme og anerkende børnene og deres adfærd, med forståelse for den livssituation de nu engang har. I asylklassen leger vi meget. Både fordi, eleverne i nogle tilfælde kan have glemt, hvordan man leger og har behov for at genlære det eller har negative erfaringer med sociale relationer og der derfor må opbygges en vis tillid, før at man igen tør sætte sig selv på spil i nye relationer! Der sker meget læring gennem leg, ord, bogstaver, tal osv. hænger nemmere fast når de læres mens børnene leger og har det sjovt. Derudover er det helt  nødvendigt at opsætte en ramme for legen, sådan at vi som fagpersonale kan sikre at legen har en konstant bevægelse og udvikler sig i en hensigtsmæssig retning.
 

Asylklassen som en del af skolen.

Asylklasserne deltager i skolens fælles aktiviteter i det omfang det er muligt og giver mening. Det kan dreje sig om flexuger, anderledes organiserede dage, skolekoncerter, teater, skolefester mm. Derudover, deltager vores store elever i idrætsundervisningen med mellemtrinnet, hvor de indgår, på lige fod med de danske børn. Vi arbejder målbevidst med idræt, leg og bevægelse som redskab til inklusion af vores asylelever.

 

Vi ser asylklassen som en stor gevinst for skolen, idet de børn der i årenes løb, har gået i klassen, på hver deres måde, har bidraget til at give, alle os på skolen, mange perspektiver på de forskellige kulturer, traditioner og skæbner der findes i verden omkring os.