Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

 • Snødevej 138, 5953 Tranekær
 • Skole: 30561426 bh.have 63516510
 • sule@langelandkommune.dk
 • 5798007069087

Pædagogik Nordstjernen:

 

I Børnehuset Nordstjernens pædagogik tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, hvor der gives plads og forståelse for den enkeltes personlighed, men under hensynstagen til gruppefællesskabet.

 

I vores pædagogik arbejder vi med fokus på:

 • Inklusion
 • Faste genkendelige rutiner
 • Traditioner
 • Barneperspektivet
 • Tegn på læring
 • Læringshjulet
   

Herudover inddrages andre metoder, som er relevante for konkrete aktiviteter.

I Nordstjernens pædagogiske arbejde, lægges der meget vægt på at børnene får udfordringer, oplevelser og oplever tryghed og overskuelighed. At de kender alle faste voksne og at de oplever sig set og hørt. Alle børn bliver hilst på, og spurgt til hvis de har holdt fri eller været syge.

Alle børn har ret til at opleve sig inkluderet og føle sig anerkendt, i den sammenhæng er vi opmærksomme på, at vi som voksne er rollemodeller og væsentlige for den anerkendende tilgang, den gode samtale og kulturen i institutionen.  

 

Børnehuset Nordstjernens pædagogiske værdier:

Det gode børneliv i Børnehuset Nordstjernen er kendetegnende ved, at vi ser det værdifuldt:

 • At opleve tryghed og omsorg
 • At føle sig inkluderet  - Alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet
 • At føle sig anerkendt - Alle børn skal opleve sig hørt, set og forstået
 • At være i et udviklende læringsmiljø.
   

Børnehuset Nordstjernens pædagogiske principper:

 • Vi har et anerkendende sprog
 • Vi vægter det sociale aspekt højt
 • Vi udfordrer børnene motorisk såvel ude som inde
 • Vi støtter barnets læring i dagligdagens gøremål
 • Vi støtter barnet i udvikling af kreativitet og fantasi
 • Vi bruger vores traditioner i det pædagogiske arbejde
 • Vi praktiserer en spisekultur med fokus på praktiske opgaver, fælles spisning, dialog og hensyntagen til hinanden
 • Indretning af vore stuer understøtter barnets udvikling og leg.
   

Børnehuset Nordstjernens læringsforståelse:

 

 • At læring tager udgangspunkt i såvel planlagte forløb som spontane ideer fra både børn og voksne
 • At læring er procesorienteret, læring foregår i interaktion mellem barn/voksen og barn/barn
 • At læring finder sted i planlagte rammesatte læringsmiljøer
 • At læring foregår ved gentagelser og øvelse
 • At læring formidles med udgangspunkt i barnets alder- og udviklingstrin
   

I Børnehuset Nordstjernens læreplan uddybes yderligere hvilke mål, metoder, dokumentation og evaluering vi anvender i forbindelse med de 6 læreplanstemaer:

 

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
   

Desuden er der i Læreplanen beskrivelse af det pædagogiske arbejde for børn med specielle behov og hvordan børnemiljøet i forhold til det fysiske, psykiske og æstetiske miljø sikres.