Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

  • Snødevej 138, 5953 Tranekær
  • Skole: 30561426 bh.have 63516510
  • sule@langelandkommune.dk
  • 5798007069087

Åbningstid Nordstjernen:

Mandag til torsdag 6.00-17.00

Fredag 6.00-16.00

 

Børnehuset Nordstjernen har åbent på alle hverdage for alle børn,
hvor ikke andet er meddelt.

I Langeland Kommune er der følgende to lukkedage, hvor der ikke
skal tilbydes anden pasning:

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

  • Sommerferieuger med lavt børnefremmøde
  • Hverdage mellem jul og nytår
  • Dagene op til påske
  • Efterårsferien
  • Vinterferien
  • Evt. andre dage med lavt fremmøde

Langeland kommune ønsker at tilgodese flest mulige med pasningsbehov,
men der kan forekomme dage, hvor pasningsbehovet er meget lavt. 

Er børnefremmødet så lavt, at det kræver uforholdsvis mange personale-

ressourcer at dække åbningstiden forsvarligt, lukker institutionen.

Ved pasningsbehov skal der altid tilbydes alternativ pasning, evt. i en insti-
tution på midtøen.

Op til ovennævnte ferieperioder, vil der blive foretaget en konkret under-
søgelse om pasningsbehovet, før stillingtagen om evt. lukning.

På I-Portalen vil der før ovennævnte ferieperioder komme forespørgsel
om jeres børn fremmøde i ferien og med en slutdato for tilmelding, som
det er vigtigt at I reagerer på.

Hvis I ikke har reageret på ferieforespørgsel på I-Portalen inden den fast-

lagte slutdato. Vil jeres barn/ børn automatiske været skrevet fri på ferie-
listen på I-Portalen i ovennævnte ferieperioder.

Vær opmærksom på, at tilmelde jeres børn i ferieperioderne så præcist i
forhold til jeres behov som det er muligt, så personaleressourcerne kan
blive anvendt mest optimalt.