Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

  • Snødevej 138, 5953 Tranekær
  • JW: 29650576 Skole: 30561426
  • jewi@langelandkommune.dk
  • 5798007069087

Profil

De enkelte fag

Indskolingen:

I indskolingen bliver eleverne undervist i dansk og matematik på fire mindre hold med gns. 12 elever. Hver morgen er der en halv times undervisning på de mindre hold med kontaktlærerne. Her trænes der færdigheder og der er mulighed for samtaler mellem den enkelte elev og kontaktlæreren med henblik på at fastsætte individulle trivsels- og læringsmål. 
Resten af tiden undervises eleverne i større grupper med gns. 24 børn i hver, hvor der altid er planlagt med 2 voksne. I disse timer undervises i engelsk, kristendom, UUV, musik, idræt, lektiehjælp, N/T og billedkunst. 5 uger om året har indskolingen temauger hvor der arbejdes fordybende med teamer som ulande, jul, naturen, Aktiv rundt i Danmark, cirkus mm

Mellemtrinnet:

På mellemtrinnet undervises der i dansk, matematik og sprog (engelsk og tysk) på tre mindre hold med en holdkvotient på gns. 11. Der er ligeledes kontakttid hver morgen med en kontaktlærer, fra 8.10 til 8.40. Her laves individuel målsætning og trænes færdigheder.
Historie, lektiehjælp, idræt og "tema" er struktureret på 2 hold med gns. 20 elever på hver.

Temadagene ligger mandag og fredag, her undervises i fag som N/T, kristendom, musik, madkundskab, håndværk og design, UUV, billedkunst i blokke som strækker sig over hele dage. Denne struktur giver rum for fordybelse og mulighed for ekskusioner mm. Der er tidligere blevet bygget moderne kirker, gået til skydning, der har været ture til Svendborg med svømmeundervisning, lavet film med mobilenheder, lavet tegneserier om skabelsen, besøg på Noahs ark i Svendborg havn, bygget sæbekassebiler, lavet naturvidenskabelige forsøg og meget andet.

 

Musikskolen tilbyder desuden frivillig undervisning i perioder som er placeret i skoletiden, det kan være kor, blokfløjte eller andet musisk.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skoledagen starter for alle klokken 8.00 med fælles morgensang i aulaen. der synges fødselsdagssang for evt. fødselarer. 

Der er voksne tilstede i lokalerne til at tage imod eleverne fra klokken 7.45 hver dag, så alle får en god modtagelse og en fornuftig start på dagen. Der sættes pictogrammer op eller skrives program for dagen så alle føler sig trygge og ved hvad der skal ske.

Efter morgensang fordeler eleverne sig på holdene og der trænes færdigheder, laves sociale øvelser og individuel målsætning.

Klokken 10.00 til 10.30 er alle udenfor, efter en mindre madpakke, medmindre vejret absolut ikke tillader dette. Der er fire voksne som hjælper med at lave aktiviteter, sammen med vores legepatrulje.

Klokken 12.00 spises der den store madpakke og alle har pause til 12.30

I indskolingen er der lagt stor vægt på forudsigelighed og der undervises efter et fast skema til daglig fra 8.40 til 14.00 hvor alle har fri og enten skal hjem eller i SFO. Fem uger om året er der temauge og der arbejdes med det samme tema alle fem dage.

På melletrinnet undervises fast skema tirsdag til torsdag, og alle har fri klokken 15.00. Mandag og fredag er temadage og alle har fri klokken 14.00. Her undervises i fag som N/T, kristendom, musik, madkundskab, håndværk og design, UUV, billedkunst i blokke som strækker sig over hele dage. Denne struktur giver rum for fordybelse og mulighed for ekskusioner mm. Der er tidligere blevet bygget moderne kirker, gået til skydning, der har været ture til Svendborg med svømmeundervisning, lavet film med mobilenheder, lavet tegneserier om skabelsen, besøg på Noahs ark i Svendborg havn, bygget sæbekassebiler, lavet naturvidenskabelige forsøg og meget andet.

Skolen deltager i aktiv rundt i Danmark hvert efterår læs mere her.