Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

  • Snødevej 138, 5953 Tranekær
  • Skole: 30561426 bh.have 63516510
  • sule@langelandkommune.dk
  • 5798007069087

Profil

De enkelte fag

Morgensang og bevægelse

Hver morgen er der fælles morgensang i aulaen, der synges 2 sange hver dag og hvis der er fødselsdag synger hele huset fødselsdagssang for fødselaren. Efter morgensang går man i klasserne. Her trænes der færdigheder og man fordyber sig i et fag i 20-30 min. Fra 8.40-8.55 har alle skolens elever bevægelse, der løbes, danses og leges aktive lege. 

Fagene

Eleverne på Nordskolen bliver undervist i dansk, engelsk, tysk og matematik på mindre hold med gns. 8 elever på hver. Det betyder at der er rigtig god tid til den enkelte elev, og vi har en god føling med hvor eleverne er i deres udvikling. Vi er også så heldige, at kunne undervise på små hold i madkundskab og håndværk og design, så alle har rig mulighed for at udfolde sig kreativt og arbejde i dybden med sine produkter. 

I de resterende fag natur/teknologi, idræt, musik, historie, billedkunst og kristendom, undervises eleverne i større grupper med gns. 16 børn i hver, her er der mulighed for gode samtaler i klasserne, lave spil og lege hvor der er mange deltagere og samtidig har vi ikke så store hold andet end at den enkelte elev stadig bliver set og hørt.

Åben skole

Indskolingen har altid "åben skole" hele onsdagen. Her undervises efter mål fra fagene, billedkunst, N/T og kristendom. Vi arbejder emneorienteret og har rigtig mange ture ud af huset. Eleverne er normalt ude af huset hver onsdag fra sommerferien til efterårsferien og igen fra påske til sommerferien. Det er ture i naturen hvor vi følger årstiderne på tæt hold og lærer en masse om dyr, planter, svampe, stranden, fisk og meget mere. Elevernes interesse for naturen og hvad der sker i naturen vækkes, og de lærer at begå sig i naturen og i de offentlige rum. De lærer at fordybe sig og de får styrket deres samarbejdskompetencer.

Vi gør meget ud af at eleverne har kendskab til deres lokalsamfund, vi besøger bl.a plejehjem, kirkerne, Tranekær by, havnen, havet, Nygaard, restaurant Generalen og meget mere

Valgfag

Vi tilbyder på Nordskolen valgfag til eleverne fra 2-5 klasse. Der udbydes 3 valgfag i hver periode a' 10 uger. Det kan være alt fra ekstra matematik til dyrepasser eller alle mulige kreative fag der udbydes. Det vigtige for os er, at det er noget eleverne er med til at bestemme, og at de kommer til at arbejde med emner som interesserer dem. De kommer til at bruge de kompetencer, som de har tilegnet sig i de fagfaglige fag til at planlægge og lave et praktisk eller fagfagligt projekt som de føler de har et stort ejerskab til. Der er desuden rig mulighed for at udfolde sine kreative evner.

 

Musikskolen

Musikskolen tilbyder desuden frivillig undervisning i perioder som er placeret i skoletiden, det kan være kor, blokfløjte eller andet musisk.

http://langeland-musikskole.dk/wordpress/

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skoledagen starter for alle klokken 8.00 med fælles morgensang i aulaen. der synges fødselsdagssang for evt. fødselarer. 

Der er voksne tilstede i lokalerne til at tage imod eleverne fra klokken 7.45 hver dag, så alle får en god modtagelse og en fornuftig start på dagen. Der sættes pictogrammer op eller skrives program for dagen så alle føler sig trygge og ved hvad der skal ske.

Efter morgensang fordeler eleverne sig på holdene og der trænes færdigheder, indtil der er bevægelse klokken 8.40. Efter bevægelse er der en faglig lektion, hvor vi runder af med en "lillemad" klokken 9.40. 

Klokken 9.45 til 10.15 er alle udenfor, medmindre vejret ikke tillader dette. Så har vi heldigvis masser af gode indendørsfaciliteter til pauseaktiviteter, såsom spillerum og legerum. Der er altid voksne tilstede i pauserne, som guider og igangsætter lege.

Herefter undervises i et dobbeltmodul, enten med samme fag i begge lektioner eller med et skift mellem fag klokken 11.00.

Klokken 11.45 spises der den store madpakke, mens vi spiser ser vi ultranyt og taler om hvad der sker ude i verden. Efter maden har alle pause til 12.30. I denne pause bestemmer leverne slev om de vil lege ude eller inde.

De sidste lektioner læses fra 12.30 til 14.00 igen i et dobbeltmodul, enten med samme fag i begge lektioner eller med et skift mellem fag klokken 13.15. For 4-6 klasses vekommende ligger der en ekstra lektion idræt hver onsdag fra 14.15-15.00, her er eleverne aktive uden tvungen omklædning. Der laves aktiviteter, som støtter op om de idrætsarrangementer eleverne deltager i og andre aktiviteter som lægger sig op ad den idrætsundervisning eleverne ellers modtager.

Skolen deltager i aktiv rundt i Danmark hvert efterår læs mere her.

Regler for elevernes opførsel