Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

 • Snødevej 138, 5953 Tranekær
 • Skole: 30561426 bh.have 63516510
 • sule@langelandkommune.dk
 • 5798007069087

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen: 

 • Oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:

Eleverne er sammenlæst i 0-1, 2-3 og 4-5 klasse i skoleåret 18/19. 

I en sammenlæst klasse er der gns. 16 elever

I fag som dansk, matematik, madkundskab, håndværk og design samt sprogfagene er en sammenlæst klasse delt i 2 hold med gns. 8 elever pr. hold.

Antal elever pr. pc

Lærings-, Social- og Kulturudvalget i Langeland Kommune besluttede i foråret 2018, at alle elever på de langelandske folkeskoler skal have udleveret en digital enhed, som skal understøtte deres læring. Beslutningen om at udlevere enheder til alle elever beror på tanken om, at alle elever på Langeland skal have lige gode læringsforudsætninger.

 

Valget faldt i Langeland Kommune på iPads til 1.-3. klasse og Chromebooks til 4.-10. klasse. Disse enheder skal sammen med både digitale og analoge undervisningsmidler danne grundlaget for elevernes læring.

 

Alle enheder er indkøbt med udvidet forsikring, som betyder, at hændelige uheld er dækket. Skader forvoldt med forsæt er ikke dækket, og omkostninger til udbedring af evt. skader er underlagt samme vilkår som andre undervisningsmidler.

 

Maskinerne er produceret af et særligt holdbart materiale, men vi opfordrer naturligvis til at passe godt på dem. Det forventes at eleverne møder med opladte enheder til skoledagens start. Så skulle de gerne kunne holde strøm hele skoledagen.

 

Vi glæder os til at se de spændende muligheder eleverne får med de nye enheder ind i en læringskontekst.

 

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 1/1-2018:  5
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  5
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  4
 • Antal pædagoger ansat som skolepædagog: 2
 • Antal pædagoger ansat som børnehaveklasseleder: 1

 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale