Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

  • Snødevej 138, 5953 Tranekær
  • Skole: 30561426 bh.have 63516510
  • sule@langelandkommune.dk
  • 5798007069087

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Nordskolen er bygget i et plan og hænger sammen med Børnehuset Nordstjernen. Der er klasselokaler langs gangen og PLC i enden til venstre. I midten finder vi kontor og personalerum samt aula og køkken. Går du til højre gennem aulaen kommer du til Børnehavedelen, hvor gymnastiksalen også er placeret. Går du til venstre kommer du til den creative fløj, her er indrettet 2 store lækre lokaler til håndværk og design, natur/teknologi samt billedkunst. I det ene lokale kan man sy, tegne og andre sysler der ikke sviner voldsomt. I det andet lokale er indrettet med høvlbænke, vask og malerpladser, her foregår det lidt mere svinende arbejde som træ og malerarbejde. Det er også her der er materialer til natur/teknologi, som mikroskober, gasbrænder og kemiskab. Skolens musiklokale har til huse i et seperat hus som er beliggende på børnehavens legeplads.  

Der er gode udenomsfaciliteter med legehuse, gynger, sandkasse, trampoliner, klatremiljø, bålhytte, sheltere, panabane, asfalt til waveboard og løbehjul og en stor boldbane.

To af lokalerne på gangen er indrettet så de også opfylder behovet for et godt sted at tilbringe sine pauser. Vi har på mellemtrinnet et dejligt spille lokale med bordtennis og bob, smat sofaer til de mere magelige spil. Ved indskolingens lokaler er indrettet med dukkekrog, køkkenting, dinosaurhjørne og bilbane. 

Undervisningslokalerne er indrettet med individuelle arbejdspladser og smartboard. Alle elever har en skuffe til deres ting.

 
 

Skolevejens trafiksikkerhed

Nordskolen og Nordstjernen er placeret ud til hovedvejen. Der er afskrærmet med hegn og mur ud til vejen, så ingen kan komme uforvarent ud på vejen.

Parkeringspladsen er placeret ved siden af skolen og tilgås via en sidevej. Der henstilles til at man benytter parkeringspladsen når man kører børn til og fra skole/børnehave så vi undgår unødig trafik langs landevejen hvor eleverne færdes på gåben og cykel på vej til og fra skole. 

Der er etableret en buslomme på samme side som skolen, hvor både nord og sydgående bus stopper, så ingen busbørn skal krydse vejen. Der er personale som følger de eleverne fra 0-3 som skal hjem klokken 14 til bus. Ligeledes følger SFO-personalet de børn til bus som skal hjem i løbet af eftermiddagen. 

Der laves jævnligt trafikmålinger, så man kan gribe ind med trifikgener hvis der køres for stærkt foran institutionen.