Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

 • Snødevej 138, 5953 Tranekær
 • JW: 29650576 Skole: 30561426
 • jewi@langelandkommune.dk
 • 5798007069087

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen: 

 • Oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:

Eleverne er sammenlæst i 0-1, 2-3 og 4-5 klasse i skoleåret 16/17. 

I en sammenlæst klasse er der gns. 22 elever

I fag som dansk, matematik og sprogfag er en sammenlæst klasse delt i 2 hold med gns. 11 elever pr. hold.

Antal elever pr. pc

Alle elever i indskolingen låner en ipad af skolen mens de går der. Fra 4. klasse har Langelandkommune en IT løsning som hedder BOYD, bring your own device. det betyder at alle elever selv skal medbringe en digital enhed til brug i undervisningen. Der er mulighed for at låne et aflåst skab, med stik, på skolen mod et depositum på 200,00 kroner. Har man ikke mulighed for selv at medbringe en digital enhed bedes I kontakte Hanne Nielsen på Skolens læringscenter og der findes i fællesskab en løsning til eleven.

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 1/1-2017:  6
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  6
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  6
 • Antal pædagoger ansat som skolepædagog: 3
 • Antal pædagoger ansat som børnehaveklasseleder: 1

 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale