Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

  • Snødevej 138, 5953 Tranekær
  • JW: 29650576 Skole: 30561426
  • jewi@langelandkommune.dk
  • 5798007069087

Normering Nordstjernen:

Børn

30-40 børnehavebørn på fuld tid. Børnetallet kan være meget forskelligt hen over året, da vi har vippenormering.

 

Voksne

Personalenormeringen i Langeland Kommune er udregnet i forhold til belastningsgrad og åbningstider.

Normeringen er desuden afhængig af det nøjagtige børnetal måned for måned.

0-40 SFO-børn. Her kan vælges mellem to moduler henholdsvis fuldtid (med morgen) og deltid (kun eftermiddag).

For børnehavebørn er der 1 voksen pr. 8.45 børn. Incl. timer til børn med særlige behov.

For før-SFO  børn er der 1 voksen pr. 11 børn.

For  SFO-børn er den 1 voksen pr. 13,25 børn