Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

  • Snødevej 138, 5953 Tranekær
  • Skole: 30561426 bh.have 63516510
  • sule@langelandkommune.dk
  • 5798007069087

Fravær:

Vi forventer, at forældrene kontakter skolen når deres barn er fraværende. Fravær meldes ind ved at ringe eller sende en sms til skolen på 30 56 14 26Hvis vi ikke har hørt fra forældrene ved skoledagens slutning tager kontaktlæreren kontakt til hjemmet. Fravær føres i Skoleintra, på Nordskolen fører vi kun heldagsfravær.

Som skole bliver vi bekymrede ved for ”højt fravær”. Dvs. hvis en elev pludselig begynder at være meget
væk, eller over en længere periode har mange fraværsdage.

Når et klasseteam er bekymret for en elevs trivsel eller eleven har et stort fravær kontaktes forældrene
via Skoleintra eller pr. telefon. Kontaktlærerne er ansvarlige for denne kontakt.

Klassen/teamet udarbejder en handleplan for hvilke tiltag de kan lave i skolen for at fremme elevens
trivsel eller få stoppet fraværet. Forældrene orienteres om de tiltag der iværksættes og inddrages i
problemløsningen.